Děkujeme, že se o nás zajímáte

Máme toho hodně, co říct. Rádi si s vámi nad šálkem kávy nebo čaje popovídáme o tom, co máme za sebou, našich budoucích plánech i velkých snech.

Impact Hub je kancelář, kavárna a inkubátor v jednom

Hub je inspirativní pracovní prostor kombinující výhody plně vybavené kanceláře, internetové kavárny a podnikatelského inkubátoru. Využívají jej nezávislí profesionálové, zástupci firemní či neziskové sféry a široká veřejnost, která chce pravidelně získávat nové kontakty, podněty a příležitosti. Existuje proto, aby v něm vznikaly a prakticky se realizovaly inovace. Jako podporu k tomu Hub poskytuje fyzický prostor, pořádá a hostí akce a realizuje akcelerační programy. Navíc funguje jako součást mezinárodní sítě více než 100 Hubů po celém světě, která umožňuje škálování byznysu i šíření myšlenek napříč všemi kontinenty.

Více o historii Profily členů týmu

Věříme v hodnoty

Od Amsterdamu přes Johannesburg, Singapur až po San Francisco se snažíme pomáhat myšlenkám na svět. Propojujeme, inspirujeme, podporujeme všechny, kteří chtějí ve svém životě něco změnit. Věříme, že na základě vzájemné spolupráce, důvěry a odvahy máme společně šanci rozšířit nový způsob podnikání. Takové podnikání, jehož primárním cílem není zisk, ale společenský či environmentální prospěch.

Pár slov o společensky prospěšném podnikání

Termín společensky prospěšné podnikání označuje podnikatelskou aktivitu, jejímž účelem je řešit společenský nebo environmentální problém. Podnikání zde tedy slouží jako prostředek, nikoliv cíl a zisk je investován zpět do rozvoje podniku.

Výraz vychází z anglických pojmů Social Business a Social Entrepreneurship. V českém prostředí bývá toto téma často spojováno s termínem „sociální podnikání“ nebo „sociální firma“ zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce. Inkluzivní přínos je jedním z možných aspektů společensky prospěšného podnikání, nikoliv však jediným. Společensky prospěšní podnikatelé se mohou realizovat například ve vzdělávání, v péči o zdraví, v ochraně životního prostředí, v boji s chudobou, při řešení energetických problémů, v ochraně lidských práv, při prosazování rovných příležitostí, v péči o znevýhodněné osoby apod.

Základní principy společensky prospěšného podnikání formuloval například držitel Nobelovy ceny za ekonomii Muhammad Yunus. O společensky prospěšném podnikání lze podle něj mluvit, pokud platí následující:

  1. Účelem podnikání je bojovat s chudobou nebo jiným problémem, který ohrožuje naši společnost
  2. Finanční a ekonomická udržitelnost.
  3. Investoři dostávají zpět pouze výši svého vkladu. Kromě investice jim nejsou vypláceny žádné dividendy.
  4. Poté co jsou splaceny investice, slouží zisk k rozvoji a zlepšování činnosti podniku.
  5. Šetrný přístup k životnímu prostředí.
  6. Pracovníci dostávají tržní odměnu, zároveň mají lepší pracovní podmínky.
  7. Děláme to s radostí.
Další informace

Loga ke stažení

Logo Impact Hub lze použít pouze po předchozí domluvě.

Impact Hub Brno logo RED Logo Impact Hub Brno pro použití na bílém povrchu
Stáhnout ve formátu EPS, JPEG, PNG
Impact Hub Brno logo WH Logo Impact Hub Brno pro použití na barevném povrchu či fotografii
Stáhnout ve formátu EPS, PNG
Impact Hub logo RED Logo Impact Hub pro použití na bílém povrchu
Stáhnout ve formátu EPS, JPEG, PNG
Impact Hub logo WH Logo Impact Hub pro použití na barevném povrchu či fotografii
Stáhnout ve formátu EPS, PNG