Načítám Akce

Akce

Kurz pro chůvy

Cyklus pondělních seminářů je určen zájemcům o práci chůvy a směřuje k profesní zkoušce. Certifikát Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky opravňuje úspěšné absolventy získat vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ a podnikat v oboru nebo se hlásit do mateřských škol na pozici chůva. Obsah zkoušky je totožný s tématy probíranými na kurzu.

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/ dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení ditěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/ dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko – psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí vývojových etap dítěte v socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Odpoledním časem seminářů vycházíme vstříc zaměstnaným zájemcům, kurz je ale vhodný i pro uchazeče vedené na úřadě práce.

Setkávat se budeme každé pondělí, celkem 8x a na konci března bude následovat profesní zkouška.

Zájemcům nabízíme dvě varianty kurzu – s praxí (celkem 160 hodin, zde výjimečná sleva) i bez praxe (celkem 48 hodin).

Kurz doporučujeme i rodičům, případně rodičům nastávajícím. Pro více informací neváhejte volat na 777327155.

Organizátor akce

AM Solvo,s.r.o

Datum a čas

28. ledna 2019 - 18. března 2019 14:30 - 19:30

Vstupné

Cena pro členy: 5500 Kč, cena nezahrnuje zkoušku

Cena pro veřejnost: 7000 Kč, cena nezahrnuje zkoušku

Aktualizováno 15. ledna 2019